REPRYWATYZACJA

Kancelaria Lexcarta prowadzi doradztwo prawne w zakresie roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących majątku utraconego przez byłych właścicieli, w związku z powojenną zmianą ustroju oraz nacjonalizacją w latach 1944-1989. Nasza praktyka obejmuje w szczególności sprawy z zakresu:

 • nieruchomości warszawskich;
 • mienia zabużańskiego;
 • nacjonalizacji przemysłu;
 • reformy rolnej;
 • nacjonalizacji lasów;

Powadzimy sprawy z dochodzenie roszczeń oparte na następujących aktach prawnych:

 1. dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy;
 2. dekretu o wywłaszczaniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945;
 3. ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości;
 4. dekretu o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych;
 5. ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego w miastach i osiedlach;
 6. ustawy o terenach budowlanych na obszarach wsi;
 7. ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach;
 8. ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach;
 9. dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej;
 10. dekretu o lasach

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.