Prawo nieruchomości

Jedną z podstawowych specjalizacji naszej Kancelaria jest prawo nieruchomości. Doradzamy we wszystkich istotnych zagadnieniach prawnych dotyczących nieruchomości. Nasza praktyka obejmuje w szczególności następujące obszary:

  • analiza stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie wniosków o założenie księgi wieczystej oraz o wpis praw;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy itp.
  • ustanawianie i wykreślanie hipotek;
  • zmiana przeznaczenia nieruchomości;
  • przygotowywanie nieruchomości pod inwestycje;
  • sprawy sądowe związane ze zniesieniem współwłasności, zasiedzenie, odzyskiwaniem własności, wywłaszczeniem;
  • podział nieruchomości;
  • podział majątku.
Nasze doradztwo obejmuje także kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowania stanu prawnego nieruchomości dla celów realizacji procesów budowlanych.
Doradzamy także w sprawach doraźnych, które wymagają uzyskania pracy np. z powodu nieuzasadnionego przedłużania załatwienia sprawy przez organy administracyjne. Reprezentujmy klientów w sprawach przed sądami i organami.