[:pl]SPECJALIZACJE[:en]Law practices[:]

[:pl]

OBSŁUGA PRAWNA

Kancelaria Prawna LEXCARTA świadczy kompleksową obsługę prawną dedykowaną w szczególności dla podmiotów gospodarczych. Jest to możliwe dzięki współpracy z prawnikami o rożnych specjalizacjach. Nasze starania nakierowane są na oferowanie usług i porad prawnych o jak najszerszym spektrum. Nie ograniczamy się jedynie do oceny formalnoprawnej zleconych zagadnień prawnych, ale staramy się, aby nasze doradztwo prawne wskazywało najlepsze rozwiązania dla biznesu prowadzonego przez naszych klientów.

Posiadamy doświadczenie w realizacji wielu projektów biznesowych z różnych branż, co pozwala nam na lepsze rozumienie potrzeb naszych klientów.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem wyzwań oraz ryzyk, które są tym większe im większa jest skala działalności oraz im bardziej skomplikowane są przyjęte cele biznesowe. Nasza Kancelaria znakomicie zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego nasze doradztwo nakierowane jest na wypracowanie optymalnych rozwiązań oraz zapewnienie bezpieczeństwa prawnego naszym klientom w zakresie prawa gospodarczego, tak aby ich biznes rósł bezpiecznie. Nasza obsługa prawna nakierowana jest na możliwie najpełniejsze spełnienie potrzeb naszych klientów.
Doradzamy przy negocjowaniu i zawieraniu umów handlowych. Pomagamy tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa, fundacje i stowarzyszenia w kraju i za granicą, a także je likwidować. Nasi prawnicy doradzają także przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek.

Oferujemy nasze doradztwo prawne z zakresu aspektów marketingu i reklamy produktów z szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa krajowego jak i dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ochrony praw konsumentów.

Doradzamy w sprawach ochrony konkurencji oraz sprawach stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
W ramach praktyki z zakresu prawa gospodarczego współpracujemy z doradcami podatkowymi tak aby zaproponowane przez nas rozwiązania były jednocześnie najkorzystniejsze dla klientów również pod względem podatkowym.

Naszą dewizą jest: najwyższa jakość usług za rozsądną cenę.

 [:en]

LEXCARTA is Polish Law Firm providing comprehensive legal services dedicated specifically to business entities. It is possible via the cooperation with lawyers with different specializations.

Our endeavors are mainly directed to legal services and advisory of vast spectrum. We do not limit our activities merely to formal and legal evaluation of the commissioned legal matters, but we would like our legal advisory to provide the best solutions for businesses conducted by our clients.

We have experience in the completion of multiple projects from various branches. This helps us to understand the needs of our clients in a better way.

Our motto is: the best quality of services for a reasonable price.

We have prepared favorable price offers and bargains for legal advisory services of our Law Firm, we encourage you to become familiar with them:

OFFER OF LEGAL SERVICES FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

ON-LINE LEGAL AND TAX ADVISORY FOR COMPANIES

We will eagerly provide you with information concerning our services.

Please contact us!

office@dev.lexcarta.pl;

piotr.zakrzewski@dev.lexcarta.pl;

phone +48 22 243 13 73 or mobile +48 692 430 691


[:]