Reprywatyzacja doradztwo prawne

Kancelaria Lexcarta oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie spraw związanych z nieruchomościami przejętymi na własność przez Gminę m.st. Warszawa a następnie Skarbu Państwa dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) tzw Dekret Bieruta tj. w zakresie tak zwanych nieruchomości dekretowych. Nasi prawnicy posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające uzyskanie efektów postępowań adekwatnych do oczekiwań klientów. Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

  • weryfikację decyzji o odmowie przyznania własności czasowej oraz przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nieważności wadliwych decyzji;
  • reprezentację klientów przez Wydziałem Spraw Dekretowych oraz sądami administracyjnymi.
  • poszukiwanie byłych właścicieli i ich spadkobierców.
  • prowadzenie spraw przeciwko organom o przewlekłość postępowania.
  • prowadzenie spraw o wypłatę odszkodowania.
  • reprezentowanie klientów przed sądami cywilnymi.

Prowadzenie każdej sprawy rozpoczynamy od wszechstronnej i wnikliwej analizy prawnej i faktycznej w celu wypracowania strategi działania, która umożliwi naszym klientom otrzymanie adekwatnej rekompensaty za utracone mienie.