MIENIE ZABUŻAŃSKIE

 

Kancelaria Lexcarta świadczy pomoc prawną także w zakresie spraw dotyczących mienia pozostawionego poza granicami powojennymi Polski, zgodnie z Ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.).

W ramach naszej pratyki podejmujemy wszelkie niezbędne działania, zmierzające do skutecznego uzyskania rekompensaty. W szczególności prowadzimy sprawy przed Wojewodami, Ministrem Skarbu Państwa, a w razie potrzeby także przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA).