radca prawny Piotr Zakrzewski partner zarządzający

Założyciel Kancelarii Prawnej Lexcarta. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował w latach 1995-2000. W latach 2003-2007 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, którą zakończył zdaniem egzaminu radcowskiego.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w sektorze bankowym, w latach 2000-2003 pracował na stanowisku prawnika w centrali banku komercyjnego, gdzie był odpowiedzialny m.in. za nadzór nad procesami windykacyjnymi i restrukturyzacyjnymi.
Następnie w latach 2003-2006 pełnił funkcję Dyrektora (prokurenta) w firmie leasingowej, gdzie obok windykacji zajmował się również aspektami prawnymi leasingu oraz kooperacją z bankami i firmami ubezpieczeniowymi. Następnie w roku 2006 pełnił funkcję Prezesa firmy leasingowej.
W okresie 2006-2008 współpracował z innymi kancelariami prawnymi m.in. w zakresie specjalistycznych dziedzin prawa jak prawo telekomunikacyjne, prawo ochrony konkurencji i konsumentów.
Ponadto w okresie 2008-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Bioelektrownia Sp. z o.o., w ramach której zajmował się problematyką odnawialnych źródeł energii oraz prawem energetycznym.
W latach 2009-2011 obok kontynuowania praktyki prawnej był zatrudniony w banku komercyjnym, na stanowisku Kierownika Wydziału Kredytów Trudnych, gdzie odpowiedzialny był za prowadzenie działań windykacyjnych oraz restrukturyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań w sprawach o dużych zaangażowaniach.

Aktualnie w zakres jego specjalizacji wchodzą nastepujące obszary praktyki prawnej:

  • prawo nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem reprywatyzacji;
  • prawo internetu oraz IT (nowe technologie);
  • spory sądowe;
  • windykacja i restruktuzacja;
  • prawo bankowe.