radca prawny Piotr Zakrzewski partner zarządzający attorney Piotr Zakrzewski managing partner

Założyciel Kancelarii Prawnej Lexcarta. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował w latach 1995-2000. W latach 2003-2007 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, którą zakończył zdaniem egzaminu radcowskiego.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w sektorze bankowym, w latach 2000-2003 pracował na stanowisku prawnika w centrali banku komercyjnego, gdzie był odpowiedzialny m.in. za nadzór nad procesami windykacyjnymi i restrukturyzacyjnymi.
Następnie w latach 2003-2006 pełnił funkcję Dyrektora (prokurenta) w firmie leasingowej, gdzie obok windykacji zajmował się również aspektami prawnymi leasingu oraz kooperacją z bankami i firmami ubezpieczeniowymi. Następnie w roku 2006 pełnił funkcję Prezesa firmy leasingowej.
W okresie 2006-2008 współpracował z innymi kancelariami prawnymi m.in. w zakresie specjalistycznych dziedzin prawa jak prawo telekomunikacyjne, prawo ochrony konkurencji i konsumentów.
Ponadto w okresie 2008-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Bioelektrownia Sp. z o.o., w ramach której zajmował się problematyką odnawialnych źródeł energii oraz prawem energetycznym.
W latach 2009-2011 obok kontynuowania praktyki prawnej był zatrudniony w banku komercyjnym, na stanowisku Kierownika Wydziału Kredytów Trudnych, gdzie odpowiedzialny był za prowadzenie działań windykacyjnych oraz restrukturyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań w sprawach o dużych zaangażowaniach.

Aktualnie w zakres jego specjalizacji wchodzą nastepujące obszary praktyki prawnej:

  • prawo nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem reprywatyzacji;
  • prawo internetu oraz IT (nowe technologie);
  • spory sądowe;
  • windykacja i restruktuzacja;
  • prawo bankowe.

Graduated from the Faculty of Law at Warsaw University where he studied from 1995 to 2000.
In 2003-2007, he fulfill apprentice at the District Chamber of Legal Counsels in Warsaw, and passed the final bar exam.
His professional career began in the banking sector, in 2000-2003 he worked as a lawyer at one of the commercial bank, where he was sepcializing in collateral (especially in bank guarantees) and also was responsible for overseeing the debt collection and restructuring processes.
Then in 2003-2006 he was working as Director (proxy) in leasing company where he was charge of collection and legal issues of ongoing business.
Then in 2006 he was appointed as Chairman of Management in leasing company.
In 2007 he started own legal practice. He has worked with other law firms, among others in specialized areas of law such as telecommunications law, antitrust law and protection consumers rights.
Moreover, in the period 2008-2009 he was involved in management board of the Company investing in bio-gas plants , under which dealt with the issues of renewable energy and energy law.
In 2009-2011, next to continue the practice of law he has been employed at a bank as manager of debt collection division where he was responsible for conducting debt collection activities, and restructuring, with particular emphasis on actions in cases of large exposures. Moreover he was a member of credit risk committee, where he was respnosible for evaluation of collateral in credit aplication from business entities.