Ewa Gosk radca prawny

0e9bd0aAbsolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu Kancelariach prawnych, Stowarzyszeniach oraz Fundacjach. Specjalizuje się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej, budowlanej, ubezpieczeniowej, transportowej oraz rynku nieruchomości. Legitymuje się dużym doświadczeniem z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego a także prawa budowlanego i wyrobów budowlanych, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska. Czynnie zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi. W swojej dotychczasowej karierze założyła wiele spółek prawa handlowego, uczestniczyła w pracach podkomisji sejmowej ds. wyrobów budowlanych nad zmianą ustawy o wyrobach budowlanych a także prowadziła wykłady z prawa pracy. Ewa Gosk jest wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, pod numerem APL-WA-110191