Nieruchomości odszkodowania i odzyskiwanie

Jedną z podstawowych specjalizacji naszej Kancelaria jest prawo nieruchomości. Doradzamy we wszystkich istotnych zagadnieniach prawnych dotyczących nieruchomości. Nasza praktyka obejmuje w szczególności następujące obszary:

 • analiza stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie wniosków o założenie księgi wieczystej oraz o wpis praw;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy itp.
 • ustanawianie i wykreślanie hipotek;
 • zmiana przeznaczenia nieruchomości;
 • przygotowywanie nieruchomości pod inwestycje;
 • sprawy sądowe związane ze zniesieniem współwłasności, odzyskiwaniem własności;
 • zasiedzenie;
 • opłata adiacencka;
 • służebności gruntowe.
 • odszkodowania z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
 • odszkodowania z tytułu ustawy o ochronie środowiska.
 • podział nieruchomości;
 • prawo lokalowe;
 • eksmisja z lokalu;
 • roszczenia wobec deweloperów
 • rękojmia za wady bydynków;

Nasza Kancelaria specjalizuje sie także w sprawach roszczeń za utracone i wywłaszczone nieruchomości w okresie 1944-1989r.

Nasze doradztwo obejmuje także kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowania stanu prawnego nieruchomości dla celów realizacji procesów budowlanych.

Pmagamy zoptymalizować kwestie podatkowe nabycia lub sprzedaży nieruchomości, jak i inwestycji na nich.
Doradzamy także w sprawach doraźnych, które wymagają uzyskania pomocy prawnej np. z powodu nieuzasadnionego przedłużania załatwienia sprawy przez organy administracyjne. Reprezentujmy klientów w sprawach przed sądami i organami.