prawo pracyLabour law

Nasz zespół posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy. Nasza praktyka prawna w zakresie spraw pracowniczych obejmuje w szczególności:

  • bieżąca obsługa prawna pracodawców i stała współpraca z działem kadr,
  • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad z zakresu prawa pracy,

  • przygotowanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych,

  • przygotowanie dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy,

  • reprezentacja pracodawców w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i pozostałymi przedstawicielami pracowników,

  • doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia i optymalizacji kosztów pracy;
  • przygotowują dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez pracodawców procedury zwolnień grupowych,

  • przeprowadzanie audytów w zakresie zgodności praktyk zakładu pracy z przepisami prawa pracy, w tym przede wszystkim dotyczących ewidencji czasu pracy, godzin nadliczbowych, zasad wynagradzania,

  • reprezentacja klientów w sporach sądowych i pozasądowych.

We offer our assistance to both employers and employees.

We have an extensive experience in the field of internal legislation at workplace (we prepare and give opinion on work regulations, remuneration and bonus regulations, company’s social benefit fund regulations, etc.). In a difficult situation on the labor market, we offer assistance in finding solutions aiming at the optimization of employment costs with employment reduction as low as possible. We keep an eye on formal and legal aspects of group redundancies and we offer assistance in negotiations with trade unions. We also support in creation of internal documentation connected with the employment of employees i.e. all kinds of contracts of employment, fair competition agreements, etc. We also provide the employers with current services and we cooperate with personnel department in these matters.

Out team has high qualifications and extensive experience in the representation of employees and employers in court disputes. We represent our clients in extrajudicial and judicial disputes related to employment relationship, especially concerning the employment rumination, payment of compensation, salaries, bonuses, remunerations for overtime working hours and also disputes resulting from discrimination, mobbing or infringement of personal goods of employees.