prawo pracy

Nasz zespół posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy. Nasza praktyka prawna w zakresie spraw pracowniczych obejmuje w szczególności:

  • bieżąca obsługa prawna pracodawców i stała współpraca z działem kadr,
  • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad z zakresu prawa pracy,

  • przygotowanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych,

  • przygotowanie dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy,

  • reprezentacja pracodawców w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i pozostałymi przedstawicielami pracowników,

  • doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia i optymalizacji kosztów pracy;
  • przygotowują dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez pracodawców procedury zwolnień grupowych,

  • przeprowadzanie audytów w zakresie zgodności praktyk zakładu pracy z przepisami prawa pracy, w tym przede wszystkim dotyczących ewidencji czasu pracy, godzin nadliczbowych, zasad wynagradzania,

  • reprezentacja klientów w sporach sądowych i pozasądowych.