Ochrona zatrudnienia – prawo pracy

 

Doradztwo prawne dla pracowników

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie spraw pracowników oraz dochodzenia przysługujących im roszczeń wobec pracodawców. Prawnicy pracujący w naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu naszych klientów w sprawach pracowniczych.

Nasze doradztwo prawne obejmuje w szczególności następujące dziedziny:

  • opiniowanie i przygotowywanie projektów umów o pracę oraz umów powiązanych;
  • dochodzenie roszczeń dotyczących nawiązania stosunku pracy;
  • rozliczanie godzin nadliczbowych oraz ustalanie przysługującego z tego tytułu wynagrodzenia;
  • problematyka rozwiązywania umów o pracę oraz dochodzenie roszczeń z tego tytułu;
  • ochrona praw pracowników związanych z dyskryminacją i mobbingiem w miejscu pracy;
  • dochodzenie niezapłaconego przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę;

 

Kancelaria Prawna LEXCARTA świadczy pomoc prawną w formie porad prawnych w sprawach doraźnych, sporządzania opinii prawnych oraz przygotowywanie projektów pism do pracodawców.

Na zlecenie naszych klientów reprezentujemy ich w negocjacjach z pracodawcami na etapie przedsądowym.

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkich sprawach pracowniczych przed sądem pracy oraz sądem ubezpieczeń społecznych.

Możesz już teraz umówić się na spotkanie z prawnikiem w siedzibie naszej Kancelarii w Centrum Warszawy

Zadzwoń tel. 22 243 13 73

lub

skorzystaj z porad prawnych online za pośrednictwem internetu.

ZAMÓW PORADĘ PRAWNĄ ONLINE