Prawo karne i prawo wykroczeń

Prawnicy Kancelarii LEXCARTA świadczą pomoc prawną jako pełnomocnicy stron w postępowaniu karnym, za wyjątkiem pełnienia funkcji obrońcy. Pomagamy naszym klientom poprzez :

  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym ( w tym przedsiębiorców, osób prawnych i instytucji) .

  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz wniosków o zasądzenie obowiązku naprawienia szkody;
  • wnoszenie i popieranie powództw cywilnych w postępowaniu karnym;

W pełnym zakresie reprezentujemy naszych klientów w sprawach o wykroczenia.

Sporządzamy opinie i analizy prawne dotyczące aspektów prawnokarnych:

  • spraw dotyczących obrotu finansowego;

  • spraw związanych z obrotem papierami wartościowymi;

  • spraw gospodarczych;

  • spraw karnych wynikających z przepisów pozakodeksowych (ochrona środowiska, prawo przemysłowe, ustawy finansowe, prawo handlowe);

  • spraw dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych;

  • spraw karnoskarbowych.