Nieruchomości i prawo majątkowe

1. Doradztwo ogólne.

Doradzamy we wszystkich istotnych zagadnieniach prawnych dotyczących nieruchomości. Nasza praktyka obejmuje w szczególności następujące obszary:

  • analiza stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie wniosków o założenie księgi wieczystej oraz o wpis praw;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy itp.
  • ustanawianie i wykreślanie hipotek;
  • zmiana przeznaczenia nieruchomości;
  • przygotowywanie nieruchomości pod inwestycje;
  • sprawy sądowe związane ze zniesieniem współasności, zasiedzenie, odzyskiwaniem własności, wywłaszczeniem;
Nasze doradztwo obejmuje także kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowania stanu prawnego nieruchomości dla celów realizacji procesów budowlanych.
Doradzamy także w sprawach doraźnych, które wymagają uzyskania pracy np. z powodu nieuzasadnionego przedłużania załatwienia sprawy przez organy administracyjne. Reprezentujmy klientów w sprawach przed sądami i organami.

Nasza Kancelaria specjalizuje sie także w sprawach roszczeń za utracone i wywłaszczone nieruchomości w okresie 1944-1989r.

sprawy dekretowe dotyczące nieruchomości warszawskich

Nasza Kancelaria doradza klientom w zakresie nieruchomości przez nich utraconych w związku z aktami prawnymi wydanymi przez władze państwowe w latach 1944-1989.

Masz pytania ?

Zapraszamy do kontaktu:

piotr.zakrzewski@dev.lexcarta.pl

tel. 22 243 17 73 lub 22 464 82 20