Wygrany konkurs na obsługę prawną projektu

Kancelaria Lexcarta została wybrana w konkursie jako doradca prawny dla grupy biogazowni rolniczych w zakresie doradztwa dotyczącego pakietu ustaw regulujących tematykę odnawialnych źródeł energii. Doradztwo prawne ma na celu analizę dotychczasowych ustaw i zaproponowanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla producentów biogazu rolniczego oraz zagwarantowanie praw nabytych.
Wybór naszej Kancelarii to kolejny etap naszej specjalizacji w prawie dotyczącym odnawialnych źródeł energii.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin

Add a Comment