Rejestracja on-line spółki z o.o. aspekty praktyczne

Przedstawiam kilka praktycznych zagadnień w formie pytań i odpowiedzi nt rejestracji spółki z o.o. przez internet w trybie s24. Mam nadzieje, że odpowiedzi na pytania przybliżą wszystkim zainteresowanym nowe możliwości jakie daje nam ustawodawca w celu usprawnienia tradycyjnego modelu rejestracji spółki w formie papierowej.

Czy do założenia spółki z o.o. konieczne jest posługiwanie się certyfikowanym podpisem elektronicznym?

Nie, do założenia spółki potrzebne jest założenie konta na serwisie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://ems.ms.gov.pl/

podpis elektroniczny generowany jest automatycznie dla każdego zarejestrowanego użytkownika przez system.

Kto powinien założyć konto w systemie ems.ms.gov.pl w celu założenia i rejestracji spółki?

Oddzielne konto powinna założyć każda osoba zaangażowana w zakładanie spółki:

  • wszyscy wspólnicy;
  • członkowie zarządu;
  • radca prawny występujący w sprawie jako pełnomocnika procesowy;

Czy wszystkie osoby zakładające spółkę powinny być w tym samym czasie jednocześnie?

Tak, w celu dokonania rejestracji spółki wszyscy wspólnicy (oraz członkowie zarządu) dokonują rejestracji i składają podpisy elektroniczne na tym samym komputerze. Nie jest więc możliwe dokonanie rejestracji on-line z różnych miejsc bez jednoczesnej obecności osób uczestniczących w procesie rejestracji spółki.

 

Kiedy należy wpłacić kapitał zakładowy w przypadku rejestracji spółki przez internet?

kapitał wpłacony powinien być przy założeniu spółki niepóźniej niż w przeciągu 7 dni od dokonania założenia spółki. Z praktycznego punktu widzenia lepiej kiedy kapitał wpłacony jest przed założeniem spółki, gdyż umożliwia to uniknięcie dodatkowych czynności. W przypadku wpłacenia kapitału w terminie do 7 dni, należy złożyć do sądu rejestrowego pismo zawierające oświadczenie o dokonaniu wpłaty całości kapitału zakładowego podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki.

Czy przy rejestracji spółki przez internet obowiązuje zasada jednego okienka?

Nie, przez internet dokonuje się tylko zgłoszenia spółki do KRS. W celu uzyskania nr NIP i REGON należy złożyć osobno stosowne wnioski w formie tradycyjnej. To samo jeżeli chodzi o zgłoszenie do ZUS (o ile dotyczy).

Jakie są koszty założenia i rejestracji spółki przez internet?

koszty rejestracji spółki przez internet wynoszą 600 zł, do tego naliczana jest opłata operatora płatności internetowych w wysokości 14,50 zł.

Czy wspólnik chcący założyć spółkę może działać przez pełnomocnika?

Obowiązujące przepisy nie zabraniają działania pełnomocnika w celu zarejestrowania spółki. Jednak w samej aplikacji służącej rejestracji brak jest takiej funkcjonalności umożliwiającej założenie konta dla pełnomocnika materialnego. Nie ma przeszkód aby w sprawie występował radca prawny jako pełnomocnik procesowy reprezentujący spółkę w postępowaniu rejestracji w KRS.

Czy po zakończeniu rejestracji spółki w KRS przez internet należy dokonać jeszcze innych czynności?

Tak, jedyną czynnością uzupełniającą jest złożenie notarialnie poświadczonych wzorów podpisów wszystkich członków zarządu Spółki. Termin na złożenie wzorów podpisów wynosi 7 dni od dokonania założenia spółki.

 

Piotr Zakrzewski

radca prawny

 

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin

Add a Comment