Ważne zmiany w opłatach sądowych

NOWELIZACJA USTAWY O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH wchodzi w życie już 21 sierpnia 2019r. i wprowadza istotne zmiany w naliczaniu opłat sądowych od pozwów.

W sprawach o wartości przedmiotu sporu do 20 000 zł obowiązywać będę opłaty ryczałtowe:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin