Ministerstwo Finansów planuje zmiany opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych

 

16 stycznia 2012r. zapadło ciekawe orzeczenie NSA:
„”w stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.)”.

Orzeczenie to stanowiło potwierdzenie poglądu, że do opodatkowania dywidendy (podziału zysku) wypłacanej akcjonariuszom spółki komandytowo-akcyjnej, stosuje się takie same zasady jak do opodatkowania dochodów wspólników innych spółek osobowych.

Oznacza to nic innego jak brak obowiązku po stronie akcjonariuszy odprowadzania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od zysku spółki komandytowo-akcyjnej.
Spowodowało to wysyp nowo zakładanych spółek komandytowo-akcyjnej.
Jaka była reakcja Ministerstwa Finansów? Otóż wydano interpretację ogólną potwierdzającą stanowisko NSA. (INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125
MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 maja 2012 r.)
I na tym pozytywne informację się skończyły, bo oto równocześnie rozpoczęto pracę na zlikwidowaniem tej sposobności.
Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt zmian ustawy, z którego ma wynikać, że spółki komandytowo-akcyjne będą opodatkowane tak jak spółki z o.o. lub akcyjne. Zamiast jednego podatku od wspólników fiskus pobierałby dwa: od wspólników i od samej spółki.

Jaka będzie reakcja rynku? czy spółka komandytowo-akcyjna straci na atrakcyjności w oczach inwestorów, zapewne tak, ale życie gospodarcze nie zna próżni i zapewne sprytni podatnicy i ich doradcy poszukają innych rozwiązań.
Piotr Zakrzewski
radca prawny/partner zarządzający
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin

Add a Comment