Sejm ruszył na ratunek frankowiczów – jest nowa ustawa

Znalezione obrazy dla zapytania chf bank

Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskie

Zgodnie z ostatnimi rekomendacjami Komisji Finansów Publicznych, w treści ostatecznie uchwalonej ustawy Sejm przyjął dwie istotne zmiany, korzystniejsze dla frankowiczów w stosunku do pierwotnego projektu. Rozszerzyły one krąg osób, które będą mogły skorzystać z pomocy w dwóch punktach. Po pierwsze – kredyt we frankach (inny walutowy) musi dotyczyć mieszkania o powierzchni do 100 m kw., a domu do 150 m kw., podczas gdy pierwotnie projekt zakładał odpowiednio: 75 m kw. reklama i 100 m kw. Nie wykluczy też prawa do pomocy posiadanie innego niż kredytowane mieszkania, o ile zostało ono odziedziczone już po zaciągnięciu kredytu. Drugie czytanie ustawy odbyło się wczoraj, we wtorek 4 sierpnia. W jego trakcie posłowie zgłosili kilkanaście poprawek, mających na celu głównie rozszerzenie zakresu pomocy. Nad poprawkami, zgodnie z sejmową procedurą, dziś w środę pracowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Ostatecznie zdecydowaną większość poprawek rekomendowała ona do odrzucenia. Uchwalona ustawa umożliwia przejście z kredytu walutowego na kredyt w złotówkach. Koszty tej zmiany mają być podzielone równomiernie pomiędzy bank i kredytobiorcę. Zgodnie z nowym prawem kredytobiorcy walutowych kredytów zaciągniętych na zakup mieszkania lub domu będą mogli złożyć wniosek o ich restrukturyzację. Z tej możliwości będą mogli skorzystać ci kredytobiorcy, którzy nie mają innego mieszkania lub domu. Poza tym mieszkanie kupione na kredyt, który ma być restrukturyzowany, nie może być większe niż 100 m kw., a dom 150 m kw., chyba że posiadacz kredytu ma co najmniej 3 dzieci. Ponadto stosunek wielkości kredytu pozostałego do spłaty do wartości nieruchomości, na zakup której został zaciągnięty (tzw. wskaźnik LtV) nie może być mniejszy niż 80 proc. Ustwa określa też, kiedy można złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu. Termin ten zależy od wskaźnika LtV, np.: bezpośrednio po wejściu w życie projektowanej ustawy jeśli wskaźnik LtV wynosi ponad 120 proc., po roku obowiązywania nowych rozwiązań jeśli LtV mieści się pomiędzy 100 a 120 proc. Przewalutowanie kredytu ma następować według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. Projekt łączy wsparcie dla kredytobiorców mających problem ze spłatą zadłużenia w związku ze wzmocnieniem walut w stosunku do złotówki oraz rozwiązania na rzecz zapewnienia stabilności całego systemu bankowego oraz ochrony innych grup konsumentów usług bankowych (kredytobiorców kredytów złotówkowych, klientów posiadających oszczędności w bankach itp.).

Pierwotnie szacowano, że z projektowanych rozwiązań skorzysta ok. 59 200 osób, które wzięły kredyty w CHF (12,2 proc.), a wartość kredytów, które będą mogły zostać zrestrukturyzowane to 21 proc. ogółu kredytów zaciągniętych w tej walucie. Projekt wpłynął do Sejmu 8 lipca 2015 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO. 13 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym, które odbyło się 23 lipca br. Teraz ustawa skierowana została do Senatu, który ma prawo zgłosić swoje poprawki, a na koniec trafi do podpisu prezydenta.

Pełny tekst ustawy można zleźć tutaj (druk nr 3660).

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskie

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin

Add a Comment