Upadłość Amber Gold zgłaszanie wierzytelności przez wierzycieli

Amber Gold

Straciłeś oszczędności życia? Powiemy ci co zrobić, aby prawidłowo zgłosić swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym.

W związku z wieloma telefonami kierowanymi do naszej Kancelarii dotyczącymi reprezentowania praw pokrzywdzonych klientów Amber Gold w postępowaniu upadłościowym przedstawiamy, wpis dotyczący pomocy prawnej w tej sprawie.

Amber Gold – upadła spółka. Ludzie, którzy powierzyli jej własne oszczędności i nie odzyskali ich zanim ogłosiła ona upadłość, mogą ich dochodzić w tej chwili tylko w trybie postępowania upadłościowego.

Aby odzyskać swoje należności osoby powinny zgłosić swoje roszczenia w trwającym postępowaniu upadłościowym. Taki wniosek spowoduje, iż osoby te i ich wierzytelności zostaną dopisane do listy wierzytelności tworzonej przez sędziego – komisarza. Taka lista jest tworzona po to aby na jej podstawie utworzyć plan podziału kapitału uzyskanego ze sprzedaży majątku Spółki Amber Gold. Lista wszystkich zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli będzie podstawą przy tworzeniu planu podziału funduszy masy upadłościowej. Na fundusze masy upadłościowej składając się wszelkiego rodzaju aktywa i pasywa pozyskane i spieniężone w postępowaniu upadłościowym. Podział funduszy odbędzie się według norm ustalonych w przepisach prawa upadłościowego.

Tego typu sprawy nie mogą toczyć się w wielu odrębnych postępowaniach, a w jednym postępowaniu upadłościowym. W momencie gdy zostało wszczęte postępowanie przed ogłoszeniem upadłości w chwili ogłoszenia upadłości zostają one zawieszone. Oznacza to, że będą one mogły być toczone tylko i wyłącznie przeciwko syndykowi w sytuacji gdy wierzytelność będzie dopisana do listy wierzytelności jednakże nie zostanie ona uznana przez syndyka.

Prawdą jest, iż osoby które powierzyły swój majątek Spółce Amber Gold mogą ich nie odzyskać w kwocie nominalnej, gdyż odnaleziony majątek spółki wyceniany jest na wartość 3 – krotnie niższą, a niżeli wartość wierzytelności i co ważniejsze dla wierzycieli pieniądze te w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów procesowych. Ta sytuacja może się zmienić w każdej chwili, poprzez odnalezienie przez syndyka następnych części majątku Spółki, czym zwiększy ogólną wartość masy spadkowej – co wpłynie na wyższe kwoty oddawanych pieniędzy..

Jeśli chodzi o pozew zbiorowy – inne rozwiązanie – to jest on w tej sytuacji nie najlepszym wyjściem. W momencie, gdy wierzytelności objęte pozwem zbiorowym zostały wszczęte przed ogłoszeniem upadłości zachodzi duże prawdopodobieństwo, iż kwota nominalna zostanie obniżona. Mianowicie w postępowaniu grupowym jakie zaszło by w takowej sytuacji zachodzi konieczność ujednolicenia dochodzonych roszczeń. Tym samym w wielu przypadkach poszkodowani mogą otrzymać niższe kwoty, a niżeli wynika to ze stanu faktycznego.

Dlatego też jednym rozsądnym rozwiązaniem jakie warto zastosować jest wspomniane wcześniej dochodzenie należności w postępowaniu upadłościowym. Takową procedurę rozpoczyna się od zgłoszenia wierzytelności sędziemu komisarzowi. Takie zgłoszenie jest całkowicie bezpłatne. Sędzią komisarzem jest sędzia zawodowy, który orzeka w sprawach upadłościowych. Natomiast na potrzeby konkretnego postępowania pełni on funkcję sędziego komisarza i dlatego w odniesieniu do tego konkretnego postępowania przysługują mu inne kompetencje.

Wierzytelność musi być zgłoszona w trybie przewidzianym przez prawo upadłościowe z zachowaniem określonych wymogów formalnych. Warto w tym celu skierować do profesjonalisty w dziedzinie prawa – (adwokat, radca prawny) po odpowiednią poradę, gdyż wniosek o zgłoszenie wierzytelności jest skomplikowanym pismem procesowym – do pobrania na naszej stronie internetowej, które musi spełnić wiele wymogów formalnych.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin

Add a Comment