restrukturyzacja przedsiębiorstw

Posiadamy szczególnie bogate doświadczenia w zakresie doradztwa w sprawach restrukturyzacji przedsiębiorstw poszukujących właściwego kierunku rozwoju lub znajdujących się w kryzysie. Nasze usługi kierujemy zarówno do podmiotów poszukujących ratunku w restrukturyzacji jak i wierzycieli, którzy oczekują zwrotu zaangażowanych środków. W ramach powyższej praktyki oferujemy:

  • przygotowywanie optymalnych dla stron warunków restrukturyzacji, w tym negocjowanie i przygotowywanie porozumień/ugód;
  • przygotowanie optymalnej struktury własnościowej oraz propozycji transferu aktywów;
  • udział w negocjacjach z bankami oraz z pozostałymi wierzycielami;
  • przygotowanie programu naprawczego wraz z opracowaniem założeń finansowych oraz cash flow;
  • optymalizacji skutków podatkowych zaproponowanych rozwiązań;
  • optymalizacja źródeł finansowania oraz struktury zabezpieczeń;
  • łączenie, podział i przekształcanie spółek. [zobacz naszą ofertę];

Nasza Kancelaria nie ogranicza się jedynie do analizy formalnoprawnej sprawy, przeprowadzamy dogłębną analizę stanu przedsiębiorstwa w celu ustalenia przyczyn kryzysu i znalezienia optymalnych mechanizmów prawnych restrukturyzacji. Aktywnie uczestniczymy w przygotowywaniu lub weryfikacji planów naprawczych także w aspekcie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa tak aby zaproponowane rozwiązanie prawne jak najlepiej korespondowało z specyfiką działalności oraz wynikami finansowymi przedsiębiorstwa.