prawo upadłościowe i naprawcze

Nasza praktyka obejmuje pomoc prawną na każdym etapie postępowania upadłościowego. Oferujemy pomoc doraźną lub kompleksową obsługę nakierowaną na osiągnięcie celów założonych na początku współpracy.

Świadczymy usługi prawne na rzecz wierzycieli jak i dłużników uczestniczących w postępowaniu upadłościowym. Nasza pomoc prawna obejmuje w szczególności:

  • przeprowadzenie due diligance przedsiębiorstwa i ocena czy zachodzą przesłanki upadłościowe;
  • wybór optymalnej ścieżki postępowania – upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • zgłaszanie wierzytelności;
  • reprezentowanie wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli;
  • składnie wniosków o wyłączenie określonych składników majątku z masy upadłości.
  • w przypadku upadłości układowej opracowanie planu naprawczego wraz z propozycjami układowymi.
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami.
  • przygotowywanie środków zaskarżenia od postanowień wydawanych w toku postępowania.

Dodatkowo Kancelaria przygotowuje analizy i opinie prawne dotyczące skomplikowanych aspektów pojawiających się w toku postępowania, wymagających wyjaśnienia lub interpretacji.