PORADY PRAWNE ON-LINE DLA FIRM

 

LEXCARTA – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ON-LINE DLA FIRM

Prowadzisz firmę i potrzebujesz pomocy prawnej?

Dobrze trafiłeś, bo dostęp do radcy prawnego nigdy nie był tak prosty. Wystarczy, że wypełnisz i wyślesz formularz kontaktowy a szybko otrzymasz szczegóły dotyczące uzyskania szybkiej i fachowej porady prawnej przez internet.

PORADA PRAWNA ON-LINE TYLKO 50 zł!

WYKONANIE NAWET W CIĄGU 24 H!

WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY I WYCENA GRATIS !!!

 

KANCELARIA PRAWNA LEXCARTA oferuje pomoc prawną online świadczoną przez radców prawnych, obejmującą następujące dziedziny prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • przygotowywanie umów, kontraktów i innej dokumentacji związanej z obrotem gospodarczym krajowym i zagranicznym,
 • reprezentowanie klientów przed organami administracyjnymi;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie spraw spraw sądowych cywilnych i sądowo-administracyjnych;
 • prowadzenie windykacji należności, postępowania sądowe i egzekucyjne,
 • zakładanie, restrukturyzacja, przekształcenia i likwidacja spółek,
 • doradztwo podatkowe;
 • doradztwo w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym tworzenie i opiniowanie regulaminów sprzedaży, promocji, opiniowanie przekazów reklamowych;
 • prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie i prawo własności przemysłowej;

DZIĘKI NASZEMU SERWISOWI PORAD PRAWNYCH ON-LINE MOŻESZ W SZYBKI SPOSÓB ZLECIĆ NAM:

 • sporządzanie porad prawnych – otrzymasz zwięzłe, ale wyczerpujące wyjaśnienie zagadnienia prawnego lub skutków prawnych przedstawionego stanu faktycznego, bez analizy dokumentów lub innych załączników dotyczących sprawy. Co do zasady porada prawna stanowi wyjaśnienie prawne dla spraw, które nie są skomplikowane i nie wywołują rozbieżności w orzecznictwie lub piśmiennictwie prawniczym.
 • sporządzanie opinii prawnych – otrzymasz wyczerpujące i rozbudowane wyjaśnienie prawne na zadane pytanie, które uzupełnione będzie o orzecznictwo sądowe w danej kwestii oraz poglądy przedstawicieli doktryny. Opinia prawna zawierać będzie analizę załączonych dokumentów wraz z wyjaśnieniem ich skutków prawnych. Opinie prawne sporządzane są przez radców prawnych zazwyczaj w sprawach skomplikowanych wymagających szczegółowej i szerokiej analizy prawnej przedstawionego zagadnienia.
 • opiniowanie lub sporządzanie projektów umów, wzorów regulaminów – jeżeli masz wątpliwości co do umowy którą masz podpisać otrzymasz od nas opinię wraz z wyszczególnieniem i analizą zapisów, które mogą okazać się dla ciebie niekorzystne. Możesz przesłać do nas projekt umowy do zaopiniowania bądź też możesz otrzymać od nas przygotowany wzór umowy standardowej albo też możemy przygotować dla ciebie umowę niestandardową opowiadającą potrzebom sytuacji, którą nam przedstawisz;
 • sporządzanie pism procesowych: pozwów, apelacji, zażaleń, skarg itp -jesteś stroną procesu sądowego lub też innego postępowania, a nie masz pełnomocnika procesowego? Przygotujemy dla ciebie analizę sprawy wraz ze strategią dalszego postępowania, możemy też przygotować poszczególne rodzaje pism procesowych, które w danym momencie powinny być złożone w postępowaniu.
 • przygotowywanie pism do urzędów –jesteś stroną lub uczestnikiem postępowania administracyjnego? Nie wiesz jak załatwić sprawę w urzędzie. Zwróć się do nas. Otrzymasz od na gotowy projekt wniosku lub podania wraz z uzasadnieniem, który z pewnością przyczyni się do załatwienia Twojej sprawy zgodnie z oczekiwaniami.

 

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego albo na pisz do nasz na adres: poradyprawne@dev.lexcarta.pl,
możesz także zadzwonić: +22 243 13 73
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące naszych usług.
CENISZ SOBIE BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRAWNIKIEM? ZAPRASZAMY DO UMÓWIENIA SIĘ NA SPOTKANIE Z RADCĄ PRAWNYM W SIEDZIBIE NASZEJ KANCELARII PRAWNICZEJ W WARSZAWIE.
ZAPRASZAMY!