[:pl]Kancelaria[:en]The firm[:]

[:pl]

KANCELARIA PRAWNA LEXCARTA została stworzona, aby pomagać swoim klientom osiągać ich cele oraz rozwiązywać ich problemy. Wierzymy, że nasz profesjonalizm w działaniu bierze się z zaangażowania w sprawy naszych klientów.

Jesteśmy nastawieni na cele. Przełamujemy schematyczne myślenie o doradztwie prawnym.

KANCELARIA PRAWNA LEXCARTA to kancelaria radców prawnych posiadających bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, a także doradztwa prawnego dla klientów indywidualnych. Kancelaria prawnicza LEXCARTA założona została w 2007 r. przez radcę prawnego Piotra Zakrzewskiego jako odpowiedź na zapotrzebowanie na doradztwo prawne ze strony kontrahentów biznesowych. Od momentu założenia Kancelaria stale się rozwija pozyskując nowych klientów oraz zwiększając obszary praktyk prawa, w których się specjalizuje.

NASZĄ MISJĄ jest świadczenie pomocy prawnej idealnie dopasowanej do potrzeb naszych klientów. Zaletą decydującą o przewadze naszej oferty jest znakomite rozumienie procesów rządzących biznesem i dostosowywanie proponowanych przez nas rozwiązań prawnych do potrzeb naszych klientów, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i marketingowych. Nasze doświadczenie umożliwia nam oferowanie porad prawnych idealnie dopasowanych dla celów biznesowych naszych klientów. Oprócz kompleksowego doradztwa prawnego, dla naszych klientów przygotowujemy stałą informację o zmianach w prawie, tak aby w porę dostosować działalność firmy do wymogów prawa.

LUDZIE we wszystkich relacjach także w biznesie najważniejsi są ludzie. Dokładamy najwyższej staranności, aby nasze usługi nakierowane były zawsze na osiąganie celów założonych przez naszych klientów. Staramy się także, aby jak najlepiej wyjaśnić metody oraz skutki naszych działań. Pozwala nam to na budowanie pozytywnych relacji z naszymi klientami, które przekładają się na efekty współpracy.

JAK DZIAŁAMY? Doradztwo prawne Kancelarii LEXCARTA to nowy i ekscytujący sposób na dostęp do usług prawnych. Celem naszej firmy jest po prostu oferowanie jej klientom za każdym razem wyjątkowej zindywidualizowanej obsługi.

Naszą wizją jest zrewolucjonizowanie relacji z klientami , tak aby funkcjonowały stawiając klientów w centrum wszystkiego, co robimy. Wiemy, że korzystanie z usług prawnych może być przedmiotem obaw. My pracujemy w ten sposób, aby wszystko było tak proste, jak to możliwe. Stawiamy na szybkość kontaktu z klientami. Obiecujemy odpowiedzieć tego samego dnia na każde zapytania. Ponadto nasi klienci mają gwarancję, że będą współpracować bezpośrednio z prawnikiem prowadzącym ich sprawy. Aby doświadczyć wyjątkowości naszych usług prawnych dla siebie, skontaktuj się już dziś.

JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG Radcowie prawni pracujący dla naszej Kancelarii prawniczej zrzeszeni są w samorządzie zawodowym – Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Krajowej Izbie Radców Prawnych, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług doradztwa prawnego. Przede wszystkim dlatego, iż przynależność naszych radców prawnych do samorządu zawodowego uwarunkowana była odbyciem aplikacji radcowskiej starannie przygotowującej do wykonywania zawodu radcy prawnego. Ponadto nasi prawnicy stale podnoszą swoje kwalifikację, pogłębiając i uzupełniając wiedzę prawniczą i dostosowując ją do potrzeb zmieniającego się świata. Przynależność do samorządu radców prawnych, to także obowiązek przestrzegania najwyższych standardów etycznych świadczenia pomocy prawnej, zawartych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.

[:en]

The Law Firm LEXCARTA COMPREHENSIVE LEGAL ADVISORY DEDICATED TO BUSINESS.

The Law firm LEXCARTA is the law firm uniting legal advisors with extensive experience of legal service provided for business entities and also providing legal counseling services for individual clients. The Law Firm was founded in 2007 by legal counsel Piotr Zakrzewski as a response to the demand for legal advice put forward by business partners. Since then it as has been continuously developing by acquiring new clients and enlarging the areas of law practices.

MISSION OF THE LAW FIRM Our mission is to provide comprehensive legal services perfectly adjusted to the needs of our clients. Decisive advantage of the superiority of our offer is an excellent understanding of the processes that govern business and adapting our solutions to the legal needs of our clients, including economic and marketing aspects. Our experience enables us to offer legal counseling perfectly adjusted to business goals of our clients. Except for comprehensive advisory services, we provide our clients with solid information concerning amendments to the law in order to adjust the operation of our clients to the legal requirements just in time.

QUALITY OF PROVIDED SERVICES Legal counsels working for our Law Firm are united in a professional associations – District Chamber of Legal Counsels in Warsaw and National Chamber of Legal Counsels, which guarantees the best quality of our legal advisory services. The membership of our counsels in professional associations, which was contingent upon the completion of legal training lasting 3.5 years, thoroughly prepares for practicing the profession of a legal counsel. Moreover, our lawyers constantly improve their qualifications, by deepening and supplementing their legal knowledge and adjusting it to the needs of the evolving world. The membership of legal counsels in professional associations constitutes a duty to observe the highest ethical standards in the provision of legal advice listed in the Code of Legal Counsel Ethics.

RULES OF COOPERATION AND REMUNERATION We offer permanent legal services in compliance with your needs, based on a monthly lump-sum fee or a charge for actual work performed by a lawyer. In special projects and court matters, the amount of remuneration may be settled in the form of a bonus granted for a success. Our motto is to settle the remuneration for services in such a manner that it does not constitute an excessive burden, on the contrary, that it is an equivalent to the benefits gained by a client from our advisory service. In the event of large amount of cases, we are eager to offer even more beneficial individual rates. In particular we have a special offer of debt recovery services. Final terms and conditions concerning the remuneration are settled individually in accordance with the rule – highest quality for a reasonable price. We also offer a modern on-line legal advisory for the clients who prefer to make use of legal services via the Internet. The Law Firm LEXCARTA has been established to assist its clients in achieving their goals and solve their problems.

[:]